دستور اساسی ای اف تی

Surprise Cake - rainbow Heart

گری کریک در کتاب تکنیک رهایی ذهن روشی با نام دستور اساسی برای گسترش آسودگی روح شرح داده است.
یک دستور کار، شامل اجزایی است که باید به ترتیب انجام شوند. مثلا اگر می خواهید کیک بپزید باید به جای فلفل از شکر استفاده نموده و شکر را قبل از قرار دادن در فر به آن اضافه نمایید. در غیر این صورت کیکی در کار نخواهد بود.
دستور اساسی (اجرای ای اف تی)، شامل چهار جزء ( با دو جزء مشابه) است:
۱.تصحیح
۲.مراحل
۳.روش ۹ گاموت
۴.مراحل(دوباره)
تمامی مراحل به ترتیب و مفصل توضیح داده خواهد شد…

۳۰۵ مجموع بازدیدها, ۷ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید