شعارممنوع !یعنی فقط من خوبم😍
بقیه شعارمیدین… نه اینطوری نیست کاندیدای عزیز،مثل این میمونه که شما هرروز بیای خًونه خودت وبگی من مرجان هستم ،خانواده ات میگن خوب میدونیم ،مشخصه دبکه تو مرجانی ،گفتن نداره که.
خوب وقتی هیچ شعاری ننویسی مشخصه که اهل شعارنیستی ولی وقتی تاکید میکنی شعارممنوع ،این خودش یه شعاره وازنوع حس بد
شعاری نیستید ؟هیچی ننویس ،مردم بخدا شعور دارند میفهمند، لزومی به تاکید شما نیست!
توجه👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽👇🏽
انتقادهای من فقط جنبه آموزشی داره وقصد توهین به هیچ شخص ،حزب ،دسته،گروه،جناح نداشته وندارم ونخواهم داشت.

#مشاوران_انتخابات_را_هوشمندانه_انتخاب_کنید_من_رای_میدهم#شعار_تبلیغاتی_انتخابات#شعار_تبلیغاتی_کاندیدا

۵۲۷ مجموع بازدیدها, ۴ بازدیدهای انجام گرفته امروز

پاسخ دهید