بایگانی دسته بندی: بازاریابی شبکه ای

اصول بازاریابی شبکه ای

 ستایش مدیا-اصول بازاریابی شبکه ای اصول بازاریابی شبکه ای بسیاری از مردم چنین می اندیشند که بازاریابی تنها به معنی فروش و تبلیغ است. اما باید بدانیم که مفهوم نوین آن یعنی برآوردن نیازها و ارزش آفرینی برای مشتریان. نیاز انسانی یکی ...